Utsnitt av  “Renewaloop”  Astrid Sleire 2010                                                                  “Renewaloop” Astrid Sleire 2010

Kunsthåndverk 2010

uttdrag  Pressemelding nr. 36 september 2010

Utstillingen ”KUNSTHÅNDVERK 2010” viser:

Det ypperste innen samtidens kunsthåndverk i 2010.

 Utstillingen ”KUNSTHÅNDVERK 2010” er en juryert utstilling. Årets jury har hatt som ambisjon å presentere det ypperste av det som lages innen samtidens kunsthåndverk. Fornyelse har vært en sentral ledetråd, og juryen har også sett andre tydelige tendenser; mange kunstverk har et klart budskap, særlig i forhold til natur, miljø og ressursforvaltning, og gjenbruk av materialer settes gjerne inn i en fortellende sammenheng.

Det er fri innsendelse til Norske Kunsthåndverkeres årlige utstilling, og det var i alt 220 kunstnere som søkte om deltakelse.  Juryen har til sammen vurdert 670 kunstverk. Etter to omganger ble 41 kunstnere antatt, og det totale antall kunstverk på utstillingen er 58.

Årets jury har bestått av følgende kunsthåndverkere; Jørgen Moe (leder), Åshild Adsen og Maria Udd. Øvrige jurymedlemmer; Utstillingskurator Inger Helene Stemshaug ved Nasjonalmuseet og Anders Ruhwald, keramiker og representant for det nordiske kunsthåndverket

 http://www.kunsthandverk.no/

Advertisements
%d bloggers like this: