August 10, 2011

                                                                                                                                                                                                                                           logo

UD og NK har gitt økonomisk støtte til Astrid Sleire sitt prosjekt i Korea

http://www.norway.or.kr/News_and_events/Culture/Norwegian-ceramic-art-entries-Korea/

http://www.wocef.com/eng/03_biennale/03.asp

Advertisements
%d bloggers like this: