Ny liten katalog

February 10, 2012UD /NK  Støtteordninger for Internasjonalt kunst- og kultursamarbeid har gitt tilskudd til produksjon av katalog.

Support Programmes for International Art and Culture  Collaborationhas provided subsidies for the production of the catalog.

Advertisements