Utstillingen Bergen Timeline 2011 Galleri FORMAT 28.oktober-20.november

October 23, 2011

,,,,,Spinning Wheel 2011

PRESSEMELDING

GRUPPEUTSTILLING
“BERGEN TIMELINE 2011”

Åpning fredag 28. oktober kl: 1800
Utstillingen står frem til og med 20. november.

Innen den keramiske fagtradisjonen var det tidligere tabu å blande keramikk og readymade. Dette har endret seg i løpet av de siste årtiene – bildet er faktisk snudd fullstendig på hodet. Fredag d. 28. oktober kl. 18 åpner utstillingen Bergen timeline 2011 på Galleri Format og den setter fokus på nettopp dette. Innledende tale holdes av tidligere rektor på KHiB og professor på Institutt for Keramikk, Nina Malterud.

Utstillingen B. T. 2011 viser hvordan kunstnere som arbeider med det keramiske materialet har pustet liv i gamle og nye masseproduserte keramiske ting. Kunstnerne har anvendt ting i både hel eller ødelagt stand i verkene sine, samt teknikker og materialer fra industriell produksjon.  Fra å være et materialbasert fag utvides feltet og åpner seg mot keramikkindustrien og populærkulturen. B. T. 2011 er kuratert av Heidi Bjørgan. Bjørgan har også selv, som kunstner og som medlem i kunstnergruppen Temp, deltatt i denne utviklingen innen de keramiske kunstfag.
B. T. 2011 er en retrospektiv utstilling som tar utgangspunkt i arbeider til kunstnere utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (daværende Kunsthåndverkskolen i Bergen), fordi skolen og miljøet i Bergen har spilt en sentral rolle i omveltningen. I forordet til utstillingskatalogen, stiller førstekonservator ved Kunstmuseene i Bergen, Permanenten, Anne Britt Ylvisåker, spørsmålet: “(…) korleis forstå at ei slik totalomvelting skjer nettopp i Bergen nettopp når det skjer?”  Ylvisåker kommer i sin tekst nærmere inn på Bergensmiljøets sentrale rolle, mens Bjørgan i utstillingslokalene trekker opp historiske linjer med Svein Thingnes’ og Harald Solbergs arbeider – linjer som går tilbake til tendensens spede begynnelse på 1970-tallet og 80-tallet. Hovedfokuset i B. T. 2011 er dog verker fra det to siste tiår hvor de største endringene skjedde, og så trekkes det linjer helt frem til samtidskunsten med verker som er produsert til utstillingen.
De deltakende kunstnere er, foruten de allerede nevnte, Bjørgan selv og kunstnergruppen Temp:  Irene Nordli, Tove Tømmerberg, Kari Skoe Fredriksen, Anne Helen Mydland, Siri Brekke, Jens Erland, Siri Haaskjold, Toril Redalen, Caroline Slotte og Astrid Sleire. Alle er kunstnere som, med Anne Britt Ylvisåkers ord:
”Utan blygsel har (…) boltra seg i og lete seg inspirere av det materialet verkstadskeramikarar har kjent seg trua av og teke avstand frå i meir enn eit hundrår (…)”
B. T. 2011 føyer seg inn i en rekke utstillinger i Bergen som for tiden kretser rundt temaene redesign og gjenbruk. Eksempler er: Glenn Adamson på Hordaland Kunstsenter, Kjell Rylander på Rom 8 og utstillingen på Galleri S12. Utstillingens kurator Heidi Bjørgan står også bak den internasjonale gruppeutstilling, Ting Tang Trash på Permanenten, der har readymades/found objects i fokus.

Advertisements