“Kunsthåndverk 2010- et utvalg” på Permanenten VK 05.03.-10.04. 2011

March 3, 2011

Utsnitt av verket “Renewaloop” Astrid Sleire 2010

“Renewaloop” Astrid Sleire 2010

Kunsthåndverk 2010

05.03.2011 til 10.04.2011

Permanenten presenterer det ypperste av norsk samtidskunsthåndverk.”Kunsthåndverk 2010″ er Norske Kunsthåndverkeres juryerte årsutstilling som nylig ble vist på Nasjonalmuseet i Oslo. Et utvalg av arbeidene som ble vist i Oslo sendes nå ut på turné som vandreutstilling gjennom Nasjonalmuseets landsdekkende program. Utstillingen har fått tittelen “Kunsthåndverk 2010 – et utvalg” og første stoppested er altså Permanenten i Bergen.

“Kunsthåndverk 2010” har som formål å vise det ypperste av det som produseres av samtidskunsthåndverk i Norge. En vesentlig faktor ved årets utstilling har vært at verkene som skal vises må vise preg av fornyelse. Dette kriteriet har ført til at arbeider av høy kvalitet er blitt refusert fordi de er blitt vist før eller ligger tett opp til tidligere arbeid.

Følgende 21 kunstnere viser 26 arbeid i vandreutstillingen:
Inger Anne Nyaas, Rachel Elise Huglen, Sissel Palmstrøm, Åse Eriksen, Åse Ljonæs, Kari Dyrdal, Nora O. Krogh, Siri Ensrud, Jim Darbu, Kristin Opem, Liv Medbø, Katrine Kølster Holst, Sidsel Hanum, Martin Woll Godal, Gunnar Thorsen, Elise Hatlø, Anna Talbot, Sigurd Bronger, Hilde Dramstad, Felieke van der Leest og Ingrid Nord.

I tillegg har Permanenten valgt å ta med verk av lokale kunstnere som var med i hovedutstillingen i Oslo, men som ikke er med blant de utvalgte verkene i vandreutstillingen. Disse er Gro Navelsaker, Hilde K. Frantzen, Signe Halle, Monica Marcella, Astrid Sleire og Eli Veim.

Dekan Aashild Grana ved Kunsthøgskolen i Bergen står for den høytidelige åpningen av utstillingen, lørdag 5. mars klokken 13.00 i Permanenten.

Advertisements
%d bloggers like this: